Vælg et sprog eller område

If War Comes To You

Krigens regler i klasseværelset

I løbet af de tre film står karaktererne ansigt til ansigt med krigens regler. Udforsk de scener, der fremhæver disse emner, for at få mere at vide. Til hver scene er der forslag til diskussionsspørgsmål.

Limits to War

Da Ada møder Lara

Drøftelse med elever: 

 • Hvilke verdenshistoriske begivenheder lå forud for især Genevekonventionerne fra 1949?
 • Hvilket fokus fik de nye Genevekonventioner i forhold til den oprindelige Genevekonvention fra 1864?

 

Mange mennesker tror, at krig kun er kaos. Men siden oldtiden har mennesker prøvet at begrænse krigens grusomheder og bevare menneskelig værdighed.

Så ja, der er grænser for hvad man må i krig, som der står på Laras sweatshirt.

De vigtigste regler i den humanitære folkeret – også kaldet krigens love/krigens regler  – findes i Genèvekonventionerne fra 1949 samt i deres tillægsprotokoller. Krigens regler er neutrale. De anerkender, at krige vil blive udkæmpet, og er et sæt regler der skal mindske menneskelig lidelse, især for civile og mennesker, der ikke eller ikke længere deltager i kampene.

Derfor er det vigtigt, som Ada udtrykker det, at gøre opmærksom på disse regler og arbejde for at de bliver respekteret.

Få mere at vide om krigens regler ved at udforske nogle af scenerne i filmen og ved at se på 10 ting, krigens regler gør, og hvad krigens regler er.

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

At kæmpe efter reglerne

Soldaternes diskussion

Drøftelse med elever:

 • Hvorfor er nogle våben forbudt?

 

Krigens regler træder i kraft, så snart en krig bryder ud. Fra det øjeblik accepteres det, at humanitære overvejelser skal være styrende for den måde, krig føres på. Nogle af hovedprincipperne omfatter civile og civile genstande. Andre handler om dem, der deltager i kampene og de militære mål.

Det er ulovligt at bruge visse våben, og brugen af nogle våben skal begrænses. For eksempel de våben, der er upræcise og som derfor kan ramme civile og ikke kun det militære mål. For eksempel hvis disse våben bruges i befolkede områder, såsom det våben, der førte til Sofias død.

Krigens regler beskytter også sårede og syge, og mennesker, der er blevet tilbageholdt. Civile og deres ejendom skal skånes så meget som muligt, og genstande, der er afgørende for deres overlevelse, såsom vandforsyning eller husdyr, bør beskyttes.

Krigens regler skal hjælpe med at give adgang til nødhjælp, beskytte sundheds- og hjælpearbejdere.

Disse regler er vigtige for alle, fra dem, der planlægger angreb, til dem, der udfører dem. Vores soldat læser sine kort og sørger for, at han forstår sit ansvar, og officeren ved checkpointet og sørger for, at hans soldater overholder reglerne.

Få mere at vide om de vigtigste principper i international humanitær ret eller eksplosive våben i byområder.

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Beskyttelse af civile

Militær briefing

Drøftelse med elever:

 • Hvorfor skal man i krig undgå at skade civile?

 

Krigens regler forbyder angreb på civile og civile genstande. Så parterne skal gøre det klart, at de tager del i kampene, for eksempel ved at bære uniformer, for at vise, at de ikke er civile. De skal tage alle nødvendige foranstaltninger for at undgå skader på civile til enhver tid. Og det er ikke alt. Civile bør altid behandles humant og må ikke udsættes for mishandling eller overfald, herunder seksuel vold. Det er forbudt at sprede terror blandt befolkningen.

Det er forbudt at stjæle eller beskadige civil ejendom, dog kan civile miste deres beskyttelse, hvis de tager direkte del i kampene.

Konflikter påvirker mennesker direkte, men også indirekte, når mennesker er nødt til at forlade deres hjem. Mange mennesker forlader enten områderne med fjendtligheder og forbliver i deres land (internt fordrevne personer) eller forlader landet og forsøger at søge asyl i et andet land.

Få mere at vide om, hvordan stridende parter kan reducere civil skade i bykrig

Oplev udfordringerne ved at flygte fra dit hjem i Brothers Across Borders

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Beskyttelse af civile genstande

Kampe i nærheden af museet

Drøftelse med elever: 

 • Hvorfor er kulturelle og historiske bygninger omfattet af den humanitære folkeret / krigens regler

 

Militære angreb må kun rettes mod militære mål. Derfor skal civile bygninger såsom huse og skoler skånes så meget som muligt, og militæret skal også forsøge at undgå at bruge disse typer af steder til militære formål samt undgå at placere militære genstande i nærheden af dem eller i tætbefolkede områder. Hvis et civilt objekt bruges til et militært formål, vil det miste sin beskyttelse mod angreb.

Har du bemærket symbolerne på kortet i den militære briefing?

Krigens regler beskytter visse kategorier af bygninger og genstande, og der er særlige tegn, der viser, at de er beskyttede.

Disse omfatter kulturværdier af stor betydning som museer og andre monumenter, historiske bygninger eller arkæologiske udgravninger samt kunstværker og vigtige samlinger af bøger eller arkiver.

Hvis et angreb på et objekt kan forårsage en frigivelses af farlige kræfter, som kan have en alvorlig indflydelse på den civile befolkning, er angrebet forbudt. Disse angreb er for eksempel angreb på dæmninger, diger og nukleare faciliteter og er ulovlige selvom de er legitime militære mål (hvilket for eksempel kan være, hvis en militær base er på samme lokation).

Organisationer, der af en regering, er blevet bedt om at udføre humanitære opgaver i væbnede konflikter, er også beskyttet af et særligt tegn. De skal respekteres og beskyttes og har tilladelse til at udføre civilforsvarsopgaverne, undtagen i tilfælde af militær nødvendighed.

Distinctive emblem for cultural property

International special sign for works and installations containing dangerous forces

International distinctive sign of civil defence

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Beskyttelse af kombattanter

Soldatens flashbacks

Drøftelse med elever: 

 • Hvorfor er der regler for beskyttelse af soldater (kombatatter)?

 

Der har altid været regler, der beskytter kombattanter. Når en person ikke længere deltager i kampene (hvis man er såret, syg eller taget til fange), er man ikke længere en trussel, er ikke længere et mål og skal behandles humant.

Alle parter skal hente og pleje sårede og syge kombattanter uden forskel og ikke forhindre dette.

Hvis kombattanter tilbageholdes, er de beskyttet mod enhver voldshandling, intimidering, fornærmelser og offentlig udstilling. De har også ret til humane forhold, herunder indkvartering, mad, tøj, hygiejne og lægehjælp. Reglerne giver dem mulighed for at kommunikere med deres familie. Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelse hjælper med dette ved Restoring Family Links-aktiviteter

Få mere at vide om *beskyttede personer*, herunder kombattanter.

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Emblemerne

Distributionspunkt

Drøftelse med elever: 

 • Hvorfor har Røde Kors-bevægelse hele tre emblemer?
 • Hvorfor skal man særligt beskytte hospitaler og sundhedsfaciliteter i krig?

 

I krigstid betyder det røde kors, den røde halvmåne og de røde krystal-emblemer: Skyd ikke! De viser, at den person eller genstand, der bærer emblemet, skal beskyttes. Alle skal forstå og repektere emblemerne. Emblemerne bruges af militærets lægetropper for at vise, at de er neutrale og ikke-stridende.

Hospitaler og andre sundhedsfaciliteter, hvad enten de er civile eller militære, er særligt beskyttet i krig.

 

Red Cross logo

Red Cross

Red Crescent logo

Red Crescent

Red Crystals logo

Red Crystal

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Humanitære principper i praksis

I ambulancen

Drøftelse med elever:

 • Hvorfor er det vigtigt at Røde Kors’ nødhjælpsarbejdere skal være neutrale?

 

Krigens regler omfatter beskyttelse af civile og mennesker, der er blevet tilbageholdt eller er sårede og syge.

For at nødhjælpsarbejdere kan hjælpe alle der har brug for hjælp, er det særligt vigtigt for hjælpearbejdere at være neutrale. Det betyder, som Helens chef sagde, at holde sig ude af kampene og holde sig ude af politiske, racemæssige, religiøse eller andre kontroverser som for eksempel debatter på sociale medier.

De skal have fuld tillid fra alle sider til at udføre deres arbejde så godt som muligt.

Hjælpearbejdere følger også andre principper:

 • De yder upartisk hjælp til dem, der har mest brug for det
 • De forbliver uafhængige af regeringer og andre organisationer
 • De skal arbejde for at redde liv og reducere lidelse

Få mere at vide om humanitære principper i praksis og de grundlæggende principper for Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelse.

Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelse

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) er en neutral, uafhængig humanitær organisation. Dens arbejde er baseret på Genèvekonventionerne fra 1949 for at hjælpe mennesker, der er berørt af konflikt og væbnet vold, og fremme de love, der beskytter krigsofre. ICRC besøger også krigsfanger og civile fanger for at inspicere deres forhold.

Nationale Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber har et ansvar for at hjælpe sårbare mennesker inden for deres egne grænser, i fred og i krig, og skal beskytte og støtte sårbare mennesker i kriser.

Få mere at vide om humanitære principper i praksis.

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

Vigtigheden af uddannelse i krigstid

Fejring af beskyttelsen af skoler

Drøftelse med elever: 

 • Hvorfor er uddannelse vigtigt – også i krigstid?

 

Selvom skoler ikke er særligt beskyttede på samme måde som kulturelle værdier, er skoler selvfølgelig civile bygninger, der ikke bør angribes.

Skolegang medvirker til en stabil og tryg hverdag. Manglende af uddannelse begrænser børn og unges fremtidige muligheder.

Derfor har nogle lande accepteret ekstra retningslinjer for at hjælpe med at begrænse konsekvenserne af krig for studerende, lærere og uddannelse.

Læs mere her: https://ssd.protectingeducation.org/

 

 

Til lærere

Brug Røde Kors’ undervisningsforløb ‘Krig og Medmenneskelighed’. De er målrettet flere fag. Gratis. Men kræver Unilogin:

Grundskole

Ungdomsuddannelser

 

If War Comes To You logo

Copyright © The Danish Red Cross. The Danish Red Cross is not responsible for the content of external sites.