Vælg et sprog eller område

If War Comes To You

Vurdering

Hvad er din aldersgruppe?

Har du været direkte påvirket af væbnet konflikt?

Hvilket land bor du i?

Vidste du, før du så filmen, at krige har regler for at begrænse lidelse?

Denne oplevelse har øget min bevidsthed om krigens regler (IHL)

If War Comes To You logo

Copyright © The Danish Red Cross. The Danish Red Cross is not responsible for the content of external sites.