Velg et språk eller region.

If War Comes To You

Evaluering

Hvor gammel er du?

Har du vært direkte berørt av væpnet konflikt?

Hvilket land bor du i?

Visste du, før du så filmen, at det finnes regler for å forhindre lidelse i krig?

Denne opplevelsen har gjort meg mer oppmerksom på IHR (regler i krig).

If War Comes To You logo

Copyright © The Danish Red Cross. The The Danish Red Cross is not responsible for the content of external sites.