Velg et språk eller region.

If War Comes To You

I klasserommet

Disse klasseromsaktivitetene er laget for å brukes med "If War Comes to You". Vi foreslår å fullføre startaktiviteten før elevene ser filmen(e). Vær oppmerksom på at tematikken kan virke skremmende på barn og ungdom. Det kan være lurt å se gjennom filmene og materialet på forhånd, og gjøre en vurdering av hvorvidt dette er passende for dine elever.

Startaktivitet

I filmene møter du tre karakterer i en konfliktsituasjon: en sivil jente, en soldat og en hjelpearbeider. Hver av disse karakterene vil ta beslutninger og ha forskjellige prioriteringer.

Elevene bør velge seg én av karakterene og forsøke å sette seg inn i deres situasjon og prøve å forutse deres hvordan de vil reagere og handle når krigen plutselig kommer til dem. Du kan komme tilbake til disse på slutten av timen for å se om karakterene gjorde som elevene hadde forutsett, eller om de handlet og prioriterte annerledes.

Arbeidsoppgaver:

Velg én av karakterene: en sivil, en soldat eller en hjelpearbeider. Skriv minst 3 setninger om hva du tror din karakter ville oppleve hvis det ble krig der de bor.

Eksempel:

Hjelpearbeider – Hvis jeg var en hjelpearbeider og det ble krig der jeg bodde, ville jeg være forberedt på å sette meg selv i fare for å hjelpe andre. Jeg ville samle forsyninger som kunne hjelpe mennesker som kan være skadet eller som har mistet hjemmene sine under konflikten. Jeg ville være klar til å hjelpe alle som trenger meg.

Se filmene

Nå er det på tide å se filmene. Dette kan enten gjøres som en hel klasse, i mindre grupper eller individuelt. Elevene kan også ha sett filmen(e) i hjemmelekse før timen.

Aktivitet 1: Flytskjema

Når elevene har fullført opplevelsen og gjort sine valg, skal de fylle ut flytskjemaet (eller tegne sitt eget).

Be elevene markere alternativet de valgte og begrunne hvorfor. Under det andre alternativet skal elevene skrive hva de tror ville ha skjedd hvis de hadde valgt dette alternativet i stedet.

Last ned arbeidsarket/flytskjemaet for denne aktiviteten her.

Valgfritt: Be elevene identifisere hvilke spesifikke regler i krig de kan gjenkjenne og om de har blitt fulgt, for eksempel at sivile ikke ble mål for angrep.

Aktivitet 2: Intervju

I par skal én elev være intervjuobjekt og den andre intervjuer. Før rollespillintervjuet skal hvert par forberede følgende:

Intervjueren skal skrive 5 spørsmål for å forstå hva intervjuobjektets opplevelse var og hvordan de følte seg underveis. Minst ett av disse spørsmålene skal omhandle en regel i krig (bruk siden Krigens regler som hjelp). Intervjuobjektet skal skrive noen notater for å hjelpe dem med å svare på spørsmålene, og forestille seg en bakgrunnshistorie for karakteren sin og hvordan de kan ha følt seg under opplevelsen. De bør tenke på hvordan reglene i krig gjaldt for dem (bruk siden Krigens regler som hjelp). Hvert par skal rollespille intervjuet.

Etter rollespillet skal hvert par vurdere følgende spørsmål:

Var intervjuspørsmålene upartiske eller partiske? Ville dette vært annerledes når man intervjuer andre karakterer?

Valgfritt: Elevene kan lete i ulike nyhetsmedier etter nyhetsartikler om konflikter for å undersøke om historiene blir delt på en faktabasert og upartisk måte. Hvis ikke, hvorfor ikke?

Oppsummering i hel klasse: Tekstmeldinger

For å avslutte timen, skal elevene gå tilbake til den siste siden av opplevelsen.

  1. I en melding fra #limitstowar på Photogram, blir de bedt om å poste en melding som forteller oss hvordan vi kan øke respekten for regler i krig (internasjonal humanitær rett). Be elevene tenke på måter de kan øke bevisstheten og respekten for regler i krig på.

Eksempler på meldinger kan inkludere:

  • “Vi må spre kunnskap om regler i krig gjennom utdanning og sosiale medier.”
  • “La oss organisere kampanjer og arrangementer for å informere folk om viktigheten av regler i krig.”
  • “Vi kan samarbeide med internasjonale organisasjoner for å fremme forståelsen og respekten for regler i krig.”

La elevene dele sine ideer og diskutere hvordan de kan bidra til å øke respekten for krigslovene i deres samfunn.

 

2) Be elevene skrive en tekstmelding som oppsummerer hva de har lært fra opplevelsen og aktivitetene i klasserommet. Meldingen skal være kort og konsis, som om de forklarer det til en venn som ikke har deltatt. Her er et eksempel:

“Hei! I dag lærte jeg om hvordan forskjellige mennesker opplever krig, som sivile, soldater og hjelpearbeidere. Vi snakket også om regler i krig og hvorfor det er viktig at de følges for å beskytte uskyldige mennesker.”

La elevene dele sine tekstmeldinger med klassen, enten ved å lese dem høyt eller ved å skrive dem på tavlen. Samle gjerne tekstmeldingene fra alle elevene og send dem til oss på skole@redcross.no. Kanskje publiserer vi noen av deres tekstmeldinger på nettsiden vår?

Lær mer

Røde Kors har et stort utvalg læringsressurser for grunnskole- og videregående elever tilgjengelig på sin nettside Når krigen raser. Her finner undervisningsressurser om internasjonal humanitærrett og om krig og konflikt.

Ressurssiden Krigens regler her på If war comes to you kan også brukes til å introdusere emnet for elevene før denne opplevelsen, eller for å utdype deres læring. Her finnes klipp fra filmen, forslag til diskusjonsoppgaver og linker for å fordype seg i temaet.

Besøk gjerne også våre sider på rodekors.no/skole for enda flere undervisningsressurser, om mobbing, utenforskap, klima og mye mer.

If War Comes To You logo

Copyright © The Danish Red Cross. The The Danish Red Cross is not responsible for the content of external sites.